Motocykel

A1 – od 16 rokov 510 €
A2 – od 18 rokov 600 €
A – od 24 rokov 600 €

Osobný automobil

B – od 17 rokov 690 €

Nákladný automobil

C – od 21 rokov 1200 €
CE – od 21 rokov 650 €

Traktor

T – od 17 rokov 700 €

Kondičné jazdy

A1, A2, A 19 €
B 20 €
C 40 €
CE 50 €

cena za 45 minút

Kurz prvej pomoci

kurz prvej pomoci 25 €

Správne poplatky - kolky

A1, A2, A 16,5 €
B,T  33 €
C,CE 66 €