Motocykel

A1 – od 16 rokov 690 €
A2 – od 18 rokov 850 €
A – od 24 rokov 850 €
Osobitná skúška 100 €

Osobný automobil

B – od 17 rokov 850 €
B (automat) – od 17 rokov 850 €

Nákladný automobil

C – od 21 rokov 1680 €
CE – od 21 rokov 900 €

Autobus

R-C/D – od 24 rokov 1350 €
R-B/D – od 24 rokov 2200 €

Traktor

T – od 17 rokov 850 €

Združený výcvik

B + A1 – od 17 rokov 1450 €
B + A2 od 18 rokov 1550 €
B + A od 24 rokov 1550 €
B + T – od 17 rokov 1490 €
C + A2 – od 21 rokov 2380 €
C + A – od 24 rokov 2380 €
CE + A2 – od 21 rokov 1600 €
CE + A – od 24 rokov 1600 €

Kombinácie skupín

Kondičné jazdy

A1, A2, A 30 €
B

Žiadatelia o VO

30 €

25 €

C 40 €
CE 50 €

cena za 45 minút

Správne poplatky - kolky

A1, A2, A 25 €
B,T  50 €
C, CE, D, DE 100 €

Kurz prvej pomoci

kurz prvej pomoci 25 €