Motocykel

A1 – od 16 rokov 550 €
A2 – od 18 rokov 640 €
A – od 24 rokov 650 €
Osobitná skúška 100 €

Osobný automobil

B – od 17 rokov 730 €

Nákladný automobil

C – od 21 rokov 1300 €
CE – od 21 rokov 700 €

Traktor

T – od 17 rokov 730 €

Združený výcvik

B + A1 – od 17 rokov 1050 €
B + A2 od 18 rokov 1200 €
B + A od 24 rokov 1200 €
B + T – od 17 rokov 1150 €
C + A2 – od 21 rokov 1700 €
C + A – od 24 rokov 1700 €
CE + A2 – od 21 rokov 1200 €
CE + A – od 24 rokov 1200 €

Kombinácie skupín

Kondičné jazdy

A1, A2, A 25 €
B 25 €
C 40 €
CE 50 €

cena za 45 minút

Správne poplatky - kolky

A1, A2, A 16,5 €
B,T  33 €
C,CE 66 €

Kurz prvej pomoci

kurz prvej pomoci 25 €