Vstupom Slovenska do EU a rozvojom cestnej dopravy v členských štátoch sa kladú zvýšené nároky na doplnenie vedomostí a oboznamovanie sa novými predpismi určenými pre cestnú dopravu pre vodičov nákladnej dopravy a vodičov autobusovej dopravy. Pravidlá sú zverejnené v smernici Rady a Európskeho parlamentu 2003/59/ES o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodičov nákladnej a osobnej dopravy.

Zákon č.188/09 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa zák. 280/06 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení zákona č.653/07 Z.z. a zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré Slovenská republika zapracovala do svojho právneho poriadku.

Povinnosť podrobiť sa základnej kvalifikácie a pravidelnému výcviku sa týka vodičov skupín C, D, CE a DE.

* Vodiči osobnej dopravy, ktorý získali vodičské oprávnenie skupiny “ D“ a „DE“ do 10.9.2008 sú povinný podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v trvaní 35 hodín.

* Vodiči osobnej dopravy, ktorý získali vodičské oprávnenie skupiny “ D“ a „DE“ po 10.9.2008 sú povinný podrobiť sa základnej kvalifikácii vodičov v trvaní 140 hodín.

* Vodiči nákladnej dopravy, ktorý získali vodičské oprávnenie skupiny “ C“ a „CE“ do 10.9.2009 sú povinný podrobiť sa pravidelnému výcviku vodičov v trvaní 35 hodín.

* Vodiči nákladnej dopravy, ktorý získali vodičské oprávnenie skupiny “ C“ a „CE“ po 10.9.2009 sú povinný podrobiť sa základnej kvalifikácii vodičov v trvaní 140 hodín.

Naša autoškola na základe registrácie vydanej Obvodným úradom pre cestnú dop. a pozem. komunikáte v Trnave podľa zákona NR SR č. 188/09 Z.z. §4 ods. 1 je schválená na vykonávanie kurzov zák. kvalifikácie a pravidelného výcviku niektorých vodičov s vodičským oprávnením skupín „C“ a „CE“.

Kurzy základnej kvalifikácie a pravidelného výcviku sa vykonávajú po dohode s uchádzačmi o tieto kurzy.Platnosť tohto školenia je 5 rokov.

V prípade záujmu nás môžete kontaktovať e-mailom, telefonicky, alebo osobne v autoškole.